Wybór wielokrotny ukrytych obiektów i ścianek

​Często zadawane pytanie na szkoleniu: Jak zaznaczyć tylko widoczne ścianki na modelu w widoku cieniowanym? Przy użyciu gestu wielokrotnego wyboru (np. lasso) NX domyślnie zaznacza ścianki widoczne, jak również te znajdujące się za geometrią. Funkcja  Zezwól na wybór wielokrotny ukrytych obiektów i ścianek daje możliwość przy użyciu ...
Czytaj dalej
  45 odsłon
  0 komentarze
45 odsłon
0 komentarze

Kieszeń w MoldWizard nie jest wycinana

Polecenie Pocket (kieszeń) nie wycina otworu pod część znormalizowaną wstawioną z biblioteki. przyczyny są 3: 1. FALSE już został wcześniej zlinkowany do pliku docelowego w którym ma być kieszeń 2. Brak modelu wybrania w pliku części znormali​zowanej 3. Model FALSE jest ukryty w kontekście złożenia Pierwsze dwa punkty łatwo zweryfikować i rozw...
Czytaj dalej
  103 odsłon
  0 komentarze
103 odsłon
0 komentarze

NX Student Edition - 1926 Release

​Studencka edycja programu NX miała premierę wiosną tego roku. Wraz z ukazaniem się nowej wersji - 1926 Release - został udostępniony również aktualny, testowy odpowiednik. W niniejszym wpisie zostanie przedstawiona procedura pobierania plików instalacyjnych oraz przeprowadzenia instalacji.

Czytaj dalej
  173 odsłon
  0 komentarze
173 odsłon
0 komentarze

Analiz kolizji - Strefy bezpieczeństwa

Podczas pracy ze złożeniami lub częściami wielobiektowymi, użytkownicy bardzo często przeprowadzają analizy kolizji, aby sprawdzić, czy występują przenikania w projektowanych elementach lub podzespołach. W trakcie tworzenia analiz można ustalić „strefy bezpieczeństwa" dla poszczególnych brył, aby analiza pokazywała naruszenia nie tylko samej geomet...
Czytaj dalej
  87 odsłon
  0 komentarze
87 odsłon
0 komentarze

Jak wykonać automatyczne wymiarowanie współrzędnościowe płyty?

Wymiarowanie współrzędnościowe jest coraz częściej używanym sposobem wymiarowania rysunków płaskich. Pozwala wykonać czytelny rysunek z dużą ilością wymiarów.  Koordynaty mogą być utworzone automatycznie dla wszystkich otworów. Poniżej procedura automatycznego wymiarowania z ustawieniami, które dają najlepsze rezultaty: 1) Uruchom polecenie Or...
Czytaj dalej
  171 odsłon
  0 komentarze
171 odsłon
0 komentarze

Nazwa pliku jako parametr w Expression

​Nazwę pliku można wywołać w module Dokumentacja dodając notatkę ​<W@$SH_PART_NAME> Ten sposób jest ograniczony tylko do rysunku 2D. Jeżeli chcesz mieć parametr z nawą pliku np: celem udostępnienia go innym plikom musisz wykorzystać funkcjonalność Expression (skrót klawiszowy Ctrl+E). Przykładowo nazwa pliku złożenia jest nr zleceni...
Czytaj dalej
  142 odsłon
  0 komentarze
142 odsłon
0 komentarze

Jak zmienić ukrywanie/blokowanie cechy w nawigatorze części?

Od wersji NX 1847 pole pokazujące, czy dana operacja jest włączona, czy zablokowana, zostało zmienione na ikonę ukrywania objektu powiązanego z daną cechą. W niniejszym wpisie zostanie opisana procedura pokazująca, jak zmienić domyślną czynność wyboru cechy.

Czytaj dalej
  190 odsłon
  0 komentarze
190 odsłon
0 komentarze

TWORZENIE ZEWNĘTRZNEGO SZABLONU RYSUNKOWEGO (MASTER MODEL)

​NX umożliwia tworzenie wewnętrznych szablonów rysunkowych (w plikach z modelem) jak i szablonów zewnętrznych metodą Master Model. Sposób tworzenia szablonów wewnętrznych został opisany na naszym blogu pod linkiem: https://www.nxcad.pl/nx-cad/tworzenie-wlasnego-szablonu-rysunkowego. W niniejszym wpisie zostanie przedstawiona krok po kroku konfiguracja zewnętrznego szablonu (importowanie atrybutów z powiązanej istniejącej części do tabliczki rysunkowej, podpinanie szablonu do pliku .pax, opisanie działania szablonu). 

Czytaj dalej
  176 odsłon
  0 komentarze
176 odsłon
0 komentarze

Jak włączyć/wyłączyć nowy szkic w NX 1926?

Najnowszy NX 1926 został wyposażony w nowy szkicownik, który znacznie skraca czas wykona zarysów (szkiców). Aktualnie można przełączać się między sposobami szkicowania. Dzięki temu każdy użytkownik może świadomie podjąć decyzję o zmianie sposobu szkicowania w dowolnym momencie. W celu włączania/wyłączenia nowego szkicu wybierz: 1) File - Utilities ...
Czytaj dalej
  183 odsłon
  0 komentarze
183 odsłon
0 komentarze

Jak zmienić domyślne filtry wyboru dla poleceń powierzchniowych?

 NX posiada kilkadziesiąt poleceń służących do tworzenia powierzchni. Najczęściej rozpinamy powierzchnie w oparciu o ciąg krzywych lub krawędzi. Dodatkowo dodajemy relacje między tworzonymi powierzchniami. W NX domyślne filtry są ustawione w taki sposób, aby zaznaczyć jak najwięcej krzywych i powierzchni przez jedno kliknięcie. Większości użyt...
Czytaj dalej
  131 odsłon
  0 komentarze
131 odsłon
0 komentarze

Analiza wypraski w NX

Analiza modelu jest bardzo ważnym etapem poprzedzającym prace konstrukcyjne jak i wycenę narzędzi. W NX znajdziemy szereg analiz. Na szczególną uwagę zasługują analizy, które wchodzą w skald NX Mold Wizard i licencji Molded Part Validation .   Jeśli interesuje Cię wersja testowa NX, wejdź na: https://www.camdivision.pl/pl/uslugi/wersje-testowe...
Czytaj dalej
  258 odsłon
  0 komentarze
258 odsłon
0 komentarze

Jak zainstalować biblioteki Mold Wizard i analizę wtrysku

​Instalując NX otrzymujemy w pełni funkcjonalny program pozwalający na pracę w CAD, CAM, CAE. W przypadku użytkowników posiadających licencję NX Mold Wizard ( moduł do konstruowania form) niezbędne jest pobranie dodatkowych plików. Elementy, które należy pobrać zawierają bibliotek części znormalizowanych używanych  podczas konstruowania. Dodat...
Czytaj dalej
  249 odsłon
  0 komentarze
249 odsłon
0 komentarze

Wstawianie własnej czcionki do NX

NX umożliwia wstawianie w prosty sposób dodatkowych czcionek i używania ich we wszystkich aplikacjach oprogramowania. Proces dodawania "czcionek" zostanie w niniejszym wpisie opisany, z naciskiem, na co należy zwrócić uwagę...

Czytaj dalej
  416 odsłon
  0 komentarze
416 odsłon
0 komentarze

Tworzenie własnej palety kolorów

​W programie NX można przypisywać kolory do do różnego typu obiektów z dostępnej palety kolorów. W niniejszym wpisie zostanie opisana metoda edycji palety oraz zapisania jej jako domyślnej.

Czytaj dalej
  388 odsłon
  0 komentarze
388 odsłon
0 komentarze

Premiera NX CAx 1926 Release

23 czerwca miała miejsce premiera najnowszej wersji programu NX - 1926 Release. W niniejszym wpisie zostaną zaprezentowane wybrane nowości dostępne w NX1926. 

Czytaj dalej
  534 odsłon
  0 komentarze
534 odsłon
0 komentarze

Tworzenie symboli specjalnych w rysunku płaskim

Czasem zdarza się, że korzystamy z niestandardowych oznaczeń, których nie ma w bibliotece NX. W niniejszym wpisie została opisana procedura dodawania symbolu do biblioteki Reuse Library.

Czytaj dalej
  371 odsłon
  0 komentarze
371 odsłon
0 komentarze

NX Student Edition

StudentEdition2020_mold_v1
SIEMENS Digital Industries Software wprowadził w marcu tego roku specjalną bezpłatną wersję edukacyjną NX Student Edition , z której mogą korzystać zarówno studenci uczelni, jak również pracownicy firm komercyjnych . CAMdivision jako największy partner handlowy SIEMENS Digital Industries Software w Polsce uzupełnia tę ofertę o profesjonalne materia...
Czytaj dalej
  824 odsłon
  0 komentarze
824 odsłon
0 komentarze

Dokładność wyświetlania w NX

Preferencje wyświetlania przejmowane są wraz z ustawieniami danego pliku. Aby zmienić zmienić dokładność wyświetlania dla istniejącego pliku należy przejść do Menu -> Preferencje -> Wizualizacja i zlokalizować zaawansowane ustawienia wydajności.

Czytaj dalej
  814 odsłon
  0 komentarze
814 odsłon
0 komentarze

Wycinanie wkładek w stemplu

NX jest elastycznym programem, który pozwala na wykonane każdej operacji na kilka sposobów. Poniżej został pokazany tok postępowania umożliwiający wykonanie wkładek w stemplu na dwa różne sposoby oraz umieszczenie ich w osobnym komponencie.  

Czytaj dalej
  471 odsłon
  0 komentarze
471 odsłon
0 komentarze

Import krzywych z pliku DXF/DWG do szkicu

Istnieje wiele możliwości, za pomocą których można przeprowadzić import danych 2D do pliku PRT. W niniejszym wpisie zostanie zaprezentowana metoda wczytania krzywych z pliku DXF/DWG do szkicu w środowisku modelowania.

Czytaj dalej
  874 odsłon
  0 komentarze
874 odsłon
0 komentarze

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
11 styczeń 2019
NX CAD
Oprogramowanie NX w standardzie posiada szeroko rozbudowaną bibliotekę części znormalizowanych, jak również umożliwia zamodelowanie oraz parametryzację dowolnego elementu.Zredagowanie wyżej wymienionego zagadnienia zostanie przedstawione na podstawie śruby imbusowej DIN7380 ...
27 listopad 2018
NX CAD
Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wy...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...