Konfiguracja drukarki dla polecenia PLOT

 Konfiguracja drukarki odbywa się w trzech etapach. W pierwszej kolejności definiowany jest folder, w którym będą zapisywane ustawienia, następnie ustala się ścieżkę dostępu do tego folderu i dodaje nowe drukarki. Należy pamiętać, że polencie będzie działać tylko dla drukarek obsługujących język PostScript i ploterów wyposażonych w kartę HP GL/2.

 1. Kopiowanie folderu konfiguracyjnego do wybranej lokalizacji.

- Załóż folder na dysku C o nazwie PLOT.

- Uruchom program NX i z górnego menu wybierz Plik→Narzędzia→Administracja drukarki.

- Zdefiniuj pola jak niżej:

2. Ustawianie utworzonego folderu PLOT jako domyślnego dla ustawień Administracji drukarki                                                                                        

- Utwórz plik tekstowy DRUKARKI.txt, w którym wprowadź tekst:

GROUP_DIR C:\PLOT

JOBS_DIR ${UGII_TMP_DIR}\bps\PLOT

HOME_DIR ${HOME}\bps\PLOT

LABEL Drukarki

Wyżej wymienione linijki znajdziesz w pliku: …\Siemens\NX1872\NXPLOT\printer_group_list_file.txt. Skopiuj je z tej lokalizacji.

 - Z górnego menu wybierz Plik→Narzędzia→Ustawienia domyślne użytkownika i ustaw jak niżej:

- Po zatwierdzeniu wprowadzonych ustawień uruchom ponownie NX.

- Wybierz Plik→Narzędzia→Administracja drukarki Gdy proces konfiguracji został przeprowadzony poprawianie na ekranie wyświetli się okno z dostępną grupą.

3. Dodawanie nowej drukarki.

W celu dodania drukarki należy pamiętać, że najpierw musi ona zostać zainstalowana w systemie operacyjnym.

- Wybierz Plik→Narzędzia→Administracja drukarki i kliknij OK.

- Program przejdzie do okna dodawania drukarki.

- Kliknij Dodaj

- Wprowadź Nazwę drukarki, Model drukarki oraz w pozycji Lokalna wybierz drukarkę zainstalowaną w systemie i kliknij OK.

W przypadku gdy w polu Model drukarki nie ma odpowiedniego modelu należy go utworzyć. W tym celu w oknie Administracja drukarki przejdź do zakładki Modele i kliknij Dodaj. Na ekranie pojawi się okno jak niżej, w którym wprowadź parametry charakterystyczne dla modelu drukarki: 

- Następnie Kliknij Dodaj rozmiar papieru aby określić rozmiar drukowanych arkuszy.

- Wybierz rozmiar np. A4 i kliknij OK.

- Przejdź do zakładki Drukarki i kliknij Ustawienia.

- Zmień Model drukarki na skonfigurowany Drukarka_1.

- Kliknij OK i zamknij polecenie.


- Wybierz Nowy i utwórz nowy plik prt.

- Z górnego menu kliknij Plik→Kreśl

- Na ekranie pojawi się okno z możliwością wyboru drukarki. 

Poniżej film przedstawiający krok po kroku omawiany temat.

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
czwartek, 21, styczeń 2021

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
11 styczeń 2019
NX CAD
Oprogramowanie NX w standardzie posiada szeroko rozbudowaną bibliotekę części znormalizowanych, jak również umożliwia zamodelowanie oraz parametryzację dowolnego elementu.Zredagowanie wyżej wymienionego zagadnienia zostanie przedstawione na podstawie śruby imbusowej DIN7380 ...
27 listopad 2018
NX CAD
Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wy...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...