Drobne nowości w Simcenter 3D 2022.1

tlo
W najnowszej odsłonie Simcenter 3D zostało wprowadzonych bardzo dużo użytecznych nowości, aplikacji oraz uprawnień już istniejących funkcji. W tym wpisie chciałbym przedstawić trzy mniejsze ulepszenia, które w gąszczu informacji można z łatwością przeoczyć. Pierwszą z nich jest zupełnie nowa funkcja „Auto Heal". Użytkownicy mogą używać te...
Czytaj dalej
  36 odsłon
  0 komentarze
36 odsłon
0 komentarze

NX Topology Optimizer - nowa aplikacja

TITLE_JPG
W najnowszej odsłonie NX 2007 użytkownicy maja możliwość korzystania z nowego modułu "NX Topology Optimizer", służącego do optymalizacji geometrii na podstawie wytycznych ustalonych przez projektanta. Proces dostosowywania ostatecznego kształtu odbywa się na bazie poszczególnych iteracji, aby na końcu uzyskać geometrię spełniającą wszystk...
Czytaj dalej
  95 odsłon
  0 komentarze
95 odsłon
0 komentarze

NX 2007 czyli 7 kluczowych nowości w NX 2021 December Release

Od 10 grudnia 2021 jest dostępna najnowsza aktualizacja NX December 2021 Release o numerze 2007. Opiszemy tutaj 7 nowości wersji 2007 w pakietach NX CAD, które wprowadzają nową jakość do modułów modelowania. Poniżej opiszemy wybranych 7 najistotniejszych zmian jakie zostały wprowadzone do NX 2021 December Release wg naszego subi...
Czytaj dalej
  415 odsłon
  0 komentarze
Oznaczone w:
415 odsłon
0 komentarze

Automatyczna siatka 1D dla konstrukcji spawanych.

Tlo_good
Moduł do tworzenie konstrukcji spawanych pojawił się w NX w wersji 1926. Jednak aby przenalizować zaprojektowaną konstrukcję użytkownicy musieli samodzielnie nakładać siatkę elementów 1D oraz dobierać wszystkie przekroje, co przy skomplikowanych projektach było czasochłonne oraz problematyczne.
  393 odsłon
  0 komentarze
393 odsłon
0 komentarze

Eksport modelu po deformacji

Tlo_DEF
Bardzo częstym zagadnieniem podczas pracy z analizami numerycznymi, jest sprawdzenie modelu odkształconego z modelem sprzed symulacji. Taki zabieg może mieć wiele przyczyn, np. wyeksportowana bryła pokazuje maksymalne położenie w danym projekcie, model po badaniu musi być ponownie przebadany w innym oprogramowaniu etc. Z dowolnej analizy możem...
Czytaj dalej
  474 odsłon
  0 komentarze
474 odsłon
0 komentarze

Eksport analiz do pliku .dat

Export_Tlo
Podczas pracy nad daną analizą, użytkownicy często muszą wymieniać się informacjami między działami lub zewnętrznymi firmami. Najszybszą oraz najpewniejszą formą komunikacji (jeżeli chodzi o analizy) jest wysłanie plików aby wszystkie osoby zainteresowane pracowały na jednakowych wersjach.  W Simcenter 3D użytkownicy w łatwy sposób m...
Czytaj dalej
  491 odsłon
  0 komentarze
491 odsłon
0 komentarze

ANALIZA STATYCZNA SPRZĘŻONA Z ANALIZĄ TERMICZNĄ w NX Design Simulation

TLO_S_T
Podczas przeprowadzania analiz statycznych użytkownicy często muszą zbadać naprężenia lub odkształcenia wywołane obciążeniem termicznym. Jednym ze sposób rozwiązania tego problemu w NX Design Simulation, jest przeprowadzanie bardzo dokładnej analizy termicznej a następnie wykorzystanie w analizie statycznej wyników z obliczeń termicznych. Proc...
Czytaj dalej
  641 odsłon
  0 komentarze
641 odsłon
0 komentarze

Ruchliwość mechanizmu w NX Motion

NX_MOTION_1
Czym jest ruchliwość mechanizmu przestrzennego ? Ruchomością danego układu przestrzennego nazywamy ilość więzów, jakie należy nałożyć na wszystkie elementy, aby mechanizm był unieruchomiony względem utwierdzenia.  Ruchliwość oblicza się z niżej podanego wzoru. Dla łańcucha w przestrzeni 3D. uwaga: od liczby ogniw  n odejmuje się 1 w ...
Czytaj dalej
  1176 odsłon
  0 komentarze
1176 odsłon
0 komentarze

Struktury lattice - redukcja kosztów wytwarzania elementów drukowanych przestrzennie

Jedną z cech charakterystycznych struktur lattice jest możliwość redukcji masy elementów. W niniejszym wpisie zostanie zaprezentowany przykład redukcji kosztów wytwarzania wkładki z chłodzeniem konfomalnym poprzez wykorzystanie struktury lattice.

Czytaj dalej
  831 odsłon
  0 komentarze
831 odsłon
0 komentarze

Symulacja wytrzymałościowa elementów drukowanych 3D – siatki lattice

Lattice – siatkowe struktury wypełniające – z roku na rok zyskują na popularności. Istnienie wiele różnych typów – od struktur o wysokiej sztywności, wysokiej absorpcji energii, aż do poprawiających bioresorbowalność implantów medycznych. Własności te znane są tylko ogólnie, a zbadanie wpływu zastosowanej struktury na zachowanie ostatecznej części wymaga przeprowadzenia obliczeń inżynierskich. Aktualna wersja NX dostarcza narzędzi, które w znacznym stopniu ułatwiają i przyspieszają przygotowanie i przeprowadzenie takiej symulacji. 


Czytaj dalej
  1341 odsłon
  0 komentarze
1341 odsłon
0 komentarze

Oprogramowanie FloEFD for NX

1
Oprogramowanie FloEFD jest szeroko rozpoznawalną marką na rynku programów CFD. Firma Mentor posiada 25-letnie doświadczenie w tworzeniu oraz rozwijaniu rozwiązań do analiz mechaniki płynów. Od pewnego czasu producent oprogramowania FloEFD wchodzi w skład grupy Siemens PLM Sofware. FloEFD jako dodatek może być dołączony do wielu produktów CAD : NX ,...
Czytaj dalej
  1375 odsłon
  0 komentarze
1375 odsłon
0 komentarze

Tworzenie pliku złożenia siatek FEM

Podczas przygotowania analiz numerycznych całych podzespołów, częstym problemem jest bardzo długi czas generowania oraz aktualizowania dużej ilości siatek. Jeżeli w projekcie nad którym obecnie pracujemy dane komponenty występują po kilka razy to możemy zastosować inne podejście do tworzenia pliku FEM,
a mianowicie wykorzystać ​plik "FEM złożenia".
Czytaj dalej
  1723 odsłon
  0 komentarze
Oznaczone w:
1723 odsłon
0 komentarze

Metodyki w projektowaniu struktur kompozytów polimerowo-włóknistych z wykorzystaniem programu Fibersim – część druga

W poprzednim wpisie zostały zaprezentowane metodyki Ply Based Design, Zone Based Design. Natomiast w tym zostanie omówiona ostatnia metodyka - Multi-Ply Design, wraz z możliwościami sprawdzania projektu, symulowania zachowania włókna podczas laminowania, a także tworzenia dokumentacji technologicznej.

Czytaj dalej
  1795 odsłon
  0 komentarze
1795 odsłon
0 komentarze

Metodyki w projektowaniu struktur kompozytów polimerowo-włóknistych z wykorzystaniem programu Fibersim – część pierwsza

Postęp technologiczny zmusza dziś konstruktorów do tworzenia coraz lżejszych, a zarazem wytrzymalszych konstrukcji. Z tego powodu coraz częściej wykorzystuje się materiały kompozytowe. Stanowią one liczną grupę, spośród której wyróżnia się kompozyty włókniste, składające się z różnego rodzaju osnów oraz wzmocnienia w postaci wysokowytrzymałych włókien. Szczególnym rodzajem są kompozyty włókniste wykorzystujące osnowę polimerową. Popularyzacja nowego typu materiału pociąga za sobą również nowe wymagania stawiane m.in. programom CAD związane z efektywnym projektowaniem struktur kompozytowych. 

Czytaj dalej
  1854 odsłon
  0 komentarze
1854 odsłon
0 komentarze

Grubość oraz położenie siatki 2D

 Siatka 2D w analizach numerycznych znacznie przyspiesza czas przeprowadzanych obliczeń oraz upraszcza pracę.

Po wpisaniu danej grubości do wybranej siatki 2D, możemy bardzo łatwo pokazać  ją w  obszarze 
graficznym. Ponadto domyślnie grubość jest definiowana symetrycznie od powierzchni siatki,
to jednak może być bardzo łatwo zmienione 

  2082 odsłon
  0 komentarze
Oznaczone w:
2082 odsłon
0 komentarze

Funkcja sterująca napędem

M_1
​W module do analiz kinematycznych istnieje możliwość sterowania danym napędem za pomocą funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, ponadto użytkownik może ręcznie wpisać przebieg funkcji w postaci przemieszczenia od czasu. Po wprowadzeniu danych dla funkcji i po zatwierdzeniu, napęd będzie zależny od funkcji użytkownika.
  1420 odsłon
  0 komentarze
1420 odsłon
0 komentarze

Manualny podział elementów siatki

Dzielenie__20180720-061616_1
Po nałożeniu siatki na przygotowaną geometrię, należy przeprowadzić analizę jakości wygenerowanych elementów, w celu jej oszacowania pod kątem przydatności do symulacji. Po przeprowadzeniu takiego badania, może się pokazać na części siatki kolor czerwony oznaczający błędne elementy. W celu pozbycia się wadliwych elementów, użytkownik jest w st...
Czytaj dalej
  3133 odsłon
  0 komentarze
Oznaczone w:
3133 odsłon
0 komentarze

Metodologie projektowania układów warstw kompozytu w Fibersim™

Decydując się na stworzenie nowego produktu wykonanego z materiałów kompozytowych, konstruktor ma do dyspozycji szereg różnego rodzaju technologii wytwarzania. Wybór jednej z nich najczęściej jest podyktowany możliwością uzyskania pożądanej geometrii, własności wytrzymałościowych, czy odpowiedniego stopnia automatyzacji. Jednak cechy projektowanego elementu determinują nie tylko wybór metody wykonania, ale również już na etapie projektu, metodologię służącą do zdefiniowania układu warstw kompozytu. W zależności od poziomu skomplikowania struktury wewnętrznej, złożoności kształtu i późniejszego procesu wytwarzania użytkownik programu Fibersim™ ma do dyspozycji następujące metody: Ply-Based Design, Zone-Based Design, Grid-Based Design i Multi-Ply Design.

Czytaj dalej
  1419 odsłon
  0 komentarze
1419 odsłon
0 komentarze

Poprawa jakości siatki na powierzchni

Model_1
Częstym problemem podczas przygotowywania analiz numerycznych jest niepoprawnie przygotowana lub wadliwa geometria wejściowa. Wygenerowana siatka na niezmienionej części jest zaprezentowana poniżej. Wygenerowanie siatki obliczeniowej  na takich elementach może skutkować błędną siatką, dłuższym czasem obliczeń, brakiem możliwości lokalnego...
Czytaj dalej
  1743 odsłon
  0 komentarze
Oznaczone w:
1743 odsłon
0 komentarze

Chmura tagów

nx cae siatka fibersim mesh kompozyty dodatki nx cad composites Kinematyka multi-ply design Motion projektowanie Ruch ply-based design NX motion zone-based design druk 3D czcionki ikony szablon topology optimization Analiza modeli części znormalizowane virtual reality wizualizacja Rysunek złożeniowy 2D kolizje otwory Środowisko blaszane NAJSTARSZY NX nx2007 camdivision assembly clone MCS ustawienia fabryczne solidedge Solid Edge ALTERNATYWNA POZYCJA Symulacja convergent modeling SolidEdgeIso ustawienia konfiguracja tabela AdditiveManufacturing TOKENY atrybuty stara cznionka NX NX 12 naklejka Rysunek złożeniowy Gouge check CAD Solid Edge 2020 path editor nxcad master model NX CAD Gauge Check Solid Edge Electrical OBRÓT OSI Subdivision modelling latttice analiza przenoszenie ustawień oprogramowanie automatyzacja HybridAdditive TOKENS właściwości niestandartowe edycja ścieżki czcionka wektorowa parametry obróbki decal sticker Lista części NX Dla klientów na aktywnej licencji druk 3d CSE złożenia Rendering NX 2D Sprawdź oprawkę PDF 3D Solid Edge Connect Modelowanie powierzchniowe Modelowanie podziału unigraphics process simulation jakość modleu w NX resetowanie ustawień NX NX konfiguracja template Robotics LICENCJE TOKENOWE propseed tekstury ISV wiercenie z pilotem subdivision modelling rysunek płaski reverse engineering tabela listy części CADENAS eksport tekstura NX Rysunek Oprawka PMI Solid Edge 2021 Przytnij NX Mold Wizard język NX drawing test kontrolny w NX Kopie bezpieczeństwa NX lista części NX CAM Robotics UDE Solid Edge 2022 additive manufacturing SYMULACJA NC dialog memory element podziału nx cam dokumentacja chmura punktów Porównywanie modeli 3Dfind.it VR advanced visualization Rysunek złożeniowy NX Sprawdź IPW Narzędzia Sheet metal NX HISTORY wycianie wkładek jak zminić język NX 2D Siemens Backup NX CAM partlist CAM ROTATE Premiera

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmiennej środowisko...
27 listopad 2018
NX CAD
Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wy...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który następnie może być od...
09 listopad 2018
NX CAD
Praca na warstwach w oprogramowaniu NX jest bardzo popularna i szeroko wykorzystywana w praktyce. Użytkownicy przeważnie wykorzystują warstwy do szybkiego pokazywania oraz ukrywania poszczególnych obiektów w pliku....