NX 1899 - NOWOŚCI W MODULE FREZOWANIA

 Wraz z pojawieniem się nowej wersji NX 1899 programiści frezarek mają możliwość korzystania z szeregu nowych, ciekawych funkcji. Poniżej zostaną przedstawione wybrane nowości.

REORGANIZACJA OPERACJI

Odświeżone i zreorganizowane zostały szablony obróbek.

W grupie mill_planar, oprócz znanych już FLOOR_WALL, PLANAR_MILL, PLANAR_PROFILE do dyspozycji mamy teraz operacje takie jak: FLOOR_FACING, POCKETING, WALL_PROFILING,  WALL_FLOOR_PROFILING, CHAMFERING_MODELED.


W grupie mill_contour zmiana dotyczy raczej zunifikowania obróbek i uzyskaniu większej zwięzłości. Nie znajdziemy już operacji: CORNER_ROUGH, ZLEVEL_CORNER, CONTOUR_AREA_NON_STEEP, CONTOUR_AREA_DIR_STEEP, które rzadko widywało się w programach. Warto również zauważyć, że CONTOUR_AREA to teraz AREA_MILLING, a FIXED_CONTOUR to teraz CURVE_DRIVE (z wybraną domyślnie metodą prowadzenia Krzywa/Punkt).


W grupie hole_making doszły dwie nowe operacje: COUNTERBORING oraz BORING_REAMING.


Bardzo istotną i oczekiwaną zmianę zaobserwujemy w grupie mill_multi_axis. Od tej pory do dyspozycji mamy operację zgrubną wieloosiową - MULTI_AXIS_ROUGHING.

Warte nadmienienia jest jeszcze, dla osób które programują toczenie lub maszyny wielozadaniowe, że operacje wierceń w osi detalu zostały wyodrębnione do osobnej grupy i tak teraz mamy turning i centerline jako osobne grupy operacji.


OKNO EKSPLORATORA

Wprowadzono na stałe tzw. Okno eksploratora, czyli w momencie tworzenia operacji użytkownik będzie teraz korzystał z nowego okna. Nie ma już konieczności wchodzenia w „Parametry obróbki" i „Ruchy Pomocnicze" jako osobne okna. Z lewej strony okna należy wybrać grupę poleceń, a w prawej części okna wyświetlą się właściwe dla tej grupy ustawienia i parametry. Jest to już znany sposób wyświetlania okna tworzenia operacji, możliwy do stosowania od wersji NX 11, lecz teraz jest ustawiony domyślnie. 

WYBIERZ ŚCIEŻKĘ NARZĘDZIA

​Kolejną zmianę zauważymy na dole okienka tworzenia operacji. Oprócz dobrze znanych opcji Generuj, Odtwórz, Weryfikuj oraz Lista znajdziemy nowe, dodatkowe polecenie - Wybierz ścieżkę narzędzia. W ten sposób użytkownik zyskuje możliwość usytuowania narzędzia na świeżo powstałej ścieżce, w dowolnym jej punkcie, będąc jeszcze w okienku tworzenia operacji. Dzięki temu możemy szybko ocenić czy pożądany efekt został uzyskany bez potrzeby zamykania okna operacji. Możliwe do użycia pozycje narzędzia wybieramy za pomocą pomarańczowego znacznika znanego z opcji Animacja ścieżki narzędzia.

KREŚLENIE OSI NARZĘDZIA PODCZAS ANIMACJI

Dodano możliwość kreślenia osi narzędzia podczas animacji ścieżki. Znaną już funkcjonalnością jest szybka animacja ruchu narzędzia z poziomu wstążki Strona główna. W ten sposób programista jest w stanie szybko weryfikować ruch narzędzia. Teraz dodatkowo jest możliwość, aby podczas ruchu narzędzia automatycznie kreśliła się jego oś, co dodatkowo pomoże w ocenie powstałej ścieżki. 

SLIDER PRĘDKOŚCI ANIMACJI

Pozostając przy temacie animacji ścieżki narzędzia, wprowadzono slider prędkości animacji, zamiast dotychczasowego menu rozwijalnego.

GRUPOWA EDYCJA OPERACJI

Została wprowadzona możliwość edycji kilku operacji tego samego typu jednocześnie. Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany np. naddatku dla kilku operacji tego samego typu jest taka możliwość. Do tej pory należało się posiłkować metodami, aby wykonać podobną modyfikację, ale wielu użytkowników nie korzysta z „Widoku metod". Obecnie można użyć „masowej edycji parametrów" jak na obrazku poniżej.

Dwie ważne uwagi. Jak wspomniano wyżej operacje edytowane grupowo muszą należeć do tego samego typu operacji np. drilling lub cavity mill. Dodatkowo, aby skorzystać z tej opcji należy ją włączyć. Aby tego dokonać należy przejść do „Przełączników cech" (Plik – Narzędzia – Przełączniki cech…), odnaleźć na liście „Umożliwia masowe edytowanie operacji" i przełączyć na „ON". Dopiero wtedy, wybierając kilka operacji na drzewie operacji i klikając PPM będzie możliwa do użycia opcja „Edycja masy…"

 PORÓWNYWANIE OPERACJI

Kiedy zaistnieje potrzeba, programista może porównać stworzone już operacje dzięki wprowadzeniu narzędzia – „Porównaj obiekty…". Należy je odblokować tak samo jak opcję grupowej edycji w „Przełącznikach cech…". Kiedy narzędzie będzie już odblokowane i gotowe do użycia postępujemy zgodnie z obrazkiem poniżej. 

SYMULACJA OBRABIARKI - POKAŻ KOMPONENTY MASZYNY

Bardzo wygodną opcję dodano do modułu symulacji maszyny na bazie kodu NC. Od teraz, będąc na etapie symulacji maszynowej można w szybki i prosty sposób decydować o tym, które komponenty maszyny mają być wyświetlane. Służy do tego nowa opcja - Pokaż komponenty maszyny. Nie ma konieczności zatem, aby w tym celu operować już na Nawigatorze złożeń. 

​Zaprezentowane powyżej nowe możliwości w module CAM w NX 1899 są jedynie wybranymi spośród wszystkich nowości. 

Wszystkie nowości w CAM dla wersji NX 1899 dostępne są pod linkiem:​

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
sobota, 24, październik 2020

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
11 styczeń 2019
NX CAD
Oprogramowanie NX w standardzie posiada szeroko rozbudowaną bibliotekę części znormalizowanych, jak również umożliwia zamodelowanie oraz parametryzację dowolnego elementu.Zredagowanie wyżej wymienionego zagadnienia zostanie przedstawione na podstawie śruby imbusowej DIN7380 ...
27 listopad 2018
NX CAD
Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wy...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...