Preferowany układ osi obrotowych

Machine_Axis_Positions

W obrabiarkach pięcioosiowych wzajemne położenie narzędzia i części obrabianej może być osiągnięte na dwa sposoby – przy różnych ustawieniach stołu/wrzeciona.
Na przykład A-90 C90 odpowiada A90 C-90.
Niekiedy wybór ustawienia nie jest ważny, ale w pozostałych wypadkach ma on duże znaczenie ze względu na ograniczenia zakresu osi lub przestrzeni roboczej maszyny.

Możemy wpływać na wybór ustawienia na obrabiarce. NX CAM generuje ścieżki narzędzia niezależne od maszyny i nie wie na jakiej kinematyce będzie realizowany program. Dlatego nasze preferencje przekazuje do postprocesora, który zna maszynę. Jeżeli w czasie tworzenia programu jest wczytany symulator obrabiarki, to NX pozwala określić kierunek wrzeciona przez podanie kątów osi obrotowych wczytanej maszyny.

UDE Rotate

Zwykle postprocesor przyjmuje ustawienie osi obrotowych najbliższe aktualnemu położeniu, aby ograniczyć przejazdy. Można to zmienić. Do sugerowania postprocesorowi od jakich kątów ma zacząć możemy wykorzystać zdarzenie użytkownika (UDE – User Defined Event) o nazwie Rotate. Wewnątrz operacji, w grupie Machine Control (Kontrola obrabiarki) klikamy ikonę Start of Path Events>Edit (Zdarzenia na początku ścieżki>Edytuj).

Otworzy się okno User Defined Events (Zdarzenia użytkownika), z listy wybieramy Rotate i klikamy Add new event (Dodaj nowe zdarzenie):


Otworzy się okno Rotate (Obróć), w którym ustawiamy parametry, na przykład jak na ilustracji obok.
W polu Rotation Axis (Oś obrotu) podajemy nazwę osi maszyny, którą chcemy ustawić. Pole Type (Typ) decyduje czy wartość kąta ma być traktowana jako absolutna lub przyrostowa. Pole Direction (Kierunek) określa w którą stronę ma się kręcić stół. Zaznaczenie Reference Only – No output (Tylko odniesienie – brak wyjścia) oznacza, że w programie CNC nie pojawi się podany kąt, lecz zostanie wybrany wariant ustawienia stołu/wrzeciona mu najbliższy.
UDE Rotate działa zarówno w operacjach pięcioosiowych ciągłych jak i indeksowanych, dodając na początku operacji dodatkowe pozycjonowanie osi obrotowych lub wpływając na początkowe ustawienie stołu/wrzeciona.

Ustawienia osi maszyny w NX

Jeżeli wczytany jest symulator maszyny, a operacja nie zmienia kierunku osi narzędzia w trakcie obróbki (pięcioosiowa indeksowana), to można ustawić kąt narzędzia we współrzędnych osi obrotowych. Wewnątrz operacji, w grupie Tool Axis (Oś narzędzia) wybieramy Axis=Dynamic (Oś=Dynamicznie).

W oknie graficznym pojawi się narzędzie z dynamicznym układem współrzędnych, a także okno dialogowe Machine Axis Positions (Położenie osi obrabiarki), z osiami wczytanej maszyny:

Możemy obracać narzędzie ciągnąc za żółte kuleczki w układzie współrzędnych, przesuwać suwaki w oknie dialogowym, lub wpisywać wartości kątów. W przypadku wpisywania bardzo ważne jest, by zaznaczenie edytowanego elementu opuściło wiersz z daną osią (dwa razy klawisz tabulacji), bo inaczej nie zostanie on zapamiętany.
W przeciwieństwie do UDE Rotate, będą zastosowane dokładnie kąty, które wpiszemy, a ścieżka narzędzia zostanie przeliczona, by nie było zacięć. Możemy wpisywać np.: C-90 lub C270 lub C630 i te wartości pojawią się w programie.

Powyższe rzeczy zależą od postprocesora i trzeba się upewnić, że on tak działa lub uzgodnić to wcześniej z autorem postprocesora. 

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
piątek, 21, luty 2020

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...
11 styczeń 2019
NX CAD
Oprogramowanie NX w standardzie posiada szeroko rozbudowaną bibliotekę części znormalizowanych, jak również umożliwia zamodelowanie oraz parametryzację dowolnego elementu.Zredagowanie wyżej wymienionego zagadnienia zostanie przedstawione na podstawie śruby imbusowej DIN7380 ...
27 listopad 2018
NX CAD
Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wy...