Przezroczystość - ON / OFF

00__mianiatura

​Skupimy się tutaj na przezroczystości, której wyłączenie jest powiązane z większą wydajnością programu, a z drugiej strony nieznajomość jej załączenia może być bardzo uciążliwa - szczególnie dla użytkowników modułu CAM.

Na koniec, jako ciekawostka, przedstawiony zostanie też jeszcze jeden rodzaj przezroczystości, odpowiedzialny z widok modelu.

Opisywaną opcję można włączyć / wyłączyć przez:

Wstążkę File (Plik)  >>>   Preferences (Preferencje)  >>>  Visualization Performance ... (Wydajność ...)  >>>  na zakładce General Graphics (Ogólne ustawienia grafiki)  >>>  na belce Session Settings (Ustawienia sesji)  >>>  Disable Translucency (Wyłącz przezroczystość).

W zależności od ustawienia opcji Disable Translucency (Wyłącz przezroczystość), użytkownik NX CAM będzie mógł na przykład w różny sposób widzieć podgląd początkowego IPW w operacji FLOOR_WALL_IPW.

​Sposób wyświetlania IPW z kolei może być np. przyczyną utrudnionej analizy sekwencjonowania poziomów obróbki przy wykonywaniu rowków T-owych operacją GROOVE_MILLING.

Inny przykład wpływu ustawienia opcji Disable Translucency (Wyłącz przezroczystość) to sposób wyświetlania narzędzia.

​Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej przezroczystości, która jest ściśle powiązana ze sposobem wyświetlania obiektów w NX.

Opcja dostępna jest na wstążce View (Widok)  >>>  Edit Object Display (Edytuj wyświetlanie obiektu) gdzie po wskazaniu elementu, w kolejnym oknie dialogowym, na zakładce General (Ogólne), na belce Shaded Display (Widok cieniowany) mamy do dyspozycji suwak Translucency (Przezroczystość).

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
czwartek, 21, styczeń 2021

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
11 styczeń 2019
NX CAD
Oprogramowanie NX w standardzie posiada szeroko rozbudowaną bibliotekę części znormalizowanych, jak również umożliwia zamodelowanie oraz parametryzację dowolnego elementu.Zredagowanie wyżej wymienionego zagadnienia zostanie przedstawione na podstawie śruby imbusowej DIN7380 ...
27 listopad 2018
NX CAD
Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wy...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...