Synchronous Technology w NX CAM

NX jest zaawansowanym programem CAD/CAM/CAE. 

Umożliwia szybkie modyfikowanie modelu bryłowego nieposiadającego historii modelowania (co daje mu dużą przewagę nad innymi programami CAD). Synchronous Modeling to przełomowa technika modelowania obejmująca zarówno edycję modelu parametrycznego (wykonanego w NX), modelu zaimportowanego przez format pośredni (IGES, PARASOLID, STEP) oraz wczytanych przez natywny format np. SolidWorks, CATIA, Creo (Pro/Engineer).

Poniżej zostały opisane wybrane funkcjonalności, które są szczególnie przydatne w aplikacji Manufacturing. 

  •  Optymalizacja ścianki - operacja upraszcza geometrię, tworzy powierzchnie analityczne w granicach tolerancji z powierzchni B-Spline (walce, promienie, płaskie ścianki, itp.). Zaleca się używanie tej operacji przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian na geometrii lub przed wykonaniem operacji CAM, gdyż polecenie "Optymalizacja ścianki" usuwa całą historię z drzewa poleceń.
  • Przemieść (Przesuń ściankę) - umożliwia przesunięcie ścianki lub zestawu ścianek z zachowaniem geometrii wzdłuż danego wektora, względem kąta lub do wskazanego punktu. Zachowuje przy tym relacje ze ściankami sąsiadującymi. Edycji podlegają zarówno wybrania materiału typu kieszeń, elementy wiercone, jak i wystąpienia typu żebro, czop. 
  • Odsunięcie (Odsunięcie regionu) - umożliwia odsunięcie zestawu ścianek prostopadle do ich powierzchni o zadaną wartość (brak możliwości wybrania wektora, kąta, punktu jak w przypadku polecenia "Przemieść") jednocześnie dopasowując ścianki przyległe.
  • Zmień rozmiar ścianki - zmienia rozmiar ścianki walcowej, sferycznej względem jej osi symetrii z uwzględnieniem ścianek przyległych (znajduje zastosowanie w edycji ścianek otworów jak i czopów). Szczególnie przydatna operacja w przypadku ścianek walcowych, gdy należy zmienić model tak, aby ścianka znajdowała się w środku pola tolerancji. W określonych przypadkach, przy zmianie rozmiaru otworu należy się wspomóc operacją "Dodaj etykietę fazy". Wówczas oryginalny rozmiar fazy zostaje zachowany przy zmianie średnicy otworu.
  • Usuń ściankę -  oprócz fizycznego usuwania ścianek, co wiąże się z automatyczną zmianą obiektu bryłowego w obiekt powierzchniowy, polecenie posiada funkcję "napraw", pozwalające "zaślepiać" niepotrzebne kieszenie, otwory, żebra obiektu bryłowego zarówno na powierzchni płaskiej jak i walcowej. Istnieje możliwość automatycznego zaślepienia wszystkich otworów o średnicy mniejszej od żądanej. Wystarczy ustawić odpowiedni typ, wartość zatwierdzić klawiszem enter i wybrać ctrl + A.
  • Zastąp ściankę - ścianka oryginalna przejmuje kształt ścianki zastępującej. W Wytwarzaniu szczególnie przydatne do "oczyszczania" elektrod wykonanych przez odjęcie prostego obiektu bryłowego z matrycy. Przez oczyszczanie należy rozumieć usunięcie zbędnych ścianek w taki sposób, aby tworzoną elektrodę było można wyfrezować i użyć do drążenia. Do tego celu wartość odsunięcia musi być równa zero.

​Poniżej załączony film z wyżej opisanymi operacjami modelowania synchronicznego.

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
sobota, 24, październik 2020

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
11 styczeń 2019
NX CAD
Oprogramowanie NX w standardzie posiada szeroko rozbudowaną bibliotekę części znormalizowanych, jak również umożliwia zamodelowanie oraz parametryzację dowolnego elementu.Zredagowanie wyżej wymienionego zagadnienia zostanie przedstawione na podstawie śruby imbusowej DIN7380 ...
27 listopad 2018
NX CAD
Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wy...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...