Turbomachinery - obróbka turbin i wirników w NX CAM

1

NX CAM posiada specjalny moduł do programowania elementów wielołopatkowych. Detale takie często możemy spotkać w gałęziach przemysłu, które zajmują się przepływem cieczy i strumienia powietrza (najbardziej typowym przykładem będzie tu zatem lotnictwo i motoryzacja).
W praktyce częściami, o których mowa będą zazwyczaj wirniki i turbiny. Opcjonalnie mogą one być wyposażone w jeden lub więcej rozdzielaczy łopatek.
Oczywiście do stworzenia programu w NX CAM możemy użyć standardowych operacji typu "mill_multi-axis" ale użytkownik ma do dyspozycji wyżej wspomniany, specjalny moduł "mill_multi_blade", który jest dedykowany właśnie do takich elementów i może wpłynąć na zwiększenie wydajności oraz poprawę jakości ścieżki narzędzia.


​Wszystkie operacje w mill_multi_blade są podzielone na 3 wiersze. W praktyce między poszczególnymi wierszami nie ma większych różnic ale domyślnie zdefiniowane parametry odpowiadają geometrii programowanego elementu.

Pierwszy wiersz dedykowany jest do obróbki wirników (ang. Impeller).
Drugi wiersz dedykowany jest do obróbki turbin ze zmiennym zarysem krawędzi piasty (ang. Blisk).
Trzeci wiersz dedykowany jest do obróbki turbin ze stałym przebiegiem krawędzi piasty (ang. Non Rotational Blisk).

​Działanie operacji typu mill_multi_blade wspomagane jest przez specjalną geometrię MULTI_BLADE_GEOM.

​W oknie geometrii definiujemy podstawowe parametry naszego detalu jak: Axis of Rotation (oś obrotu), Hub (piastę), Shroud (bandaż), bazową Blade (łopatkę), Blade Blend (zaokrąglenie łopatki) oraz Splitters (rozdzielacze).
Prawidłowy rozkład ścieżki narzędzia zapewnia również wypełnienie pola Total Number of Blades (Całkowita liczba łopatek).

Warto też zwrócić uwagę na możliwość obrabiania bardziej skomplikowanej struktury rozkładu łopatek i rozdzielaczy. Gdy występuje większa liczba rozdzielaczy możemy je zdefiniować jako nowe zestawy w okienku Specify Splitters (Określ rozdzielacze łopatek), a każdemu z nich przypisać jego własne zaokrąglenie narożnika przy obsadzeniu na piaście.

Do dyspozycji mamy zgrubną operację 5-osiową, która może wykorzystywać frezy MILLBALL_MILLSPHERICAL_MILL.
Samo okno operacji i sposób definicji parametrów przebiega w standardowy sposób.

Warto wspomnieć, że od NX 12 operacje "IMPELLER_ROUGH", "BLISK_ROUGH" i "BLISK_NR_ROUGH" zostały wzbogacone o zaawansowane opcje wstępnego rozfrezowywania przestrzeni międzyłopatkowej i półwykończenia.

Operacje wykańczające wykorzystują narzędzia typu BALL_MILLSPHERICAL_MILL.
Operacja do obróbki piasty (IMPELLER_HUB_FINISHBLISK_HUB_FINISH i BLISK_NR_HUB_FINISH) wykończą dno omijając łopatki i rozdzielacze.

Operacje IMPELLER_BLADE_FINISHBLISK_BLADE_FINISH i BLISK_NR_BLADE_FINISH posłużą nam do wykończenia bocznych powierzchni łopatek i ich rozdzielaczy.
Bardzo istotna jest możliwość wyboru konkretnego elementu zdefiniowanego w MULTI_BLADE_GEOM (co nie zmusza nas do twożenia dodatkowych, pomocniczych geometrii​).
Ponadto możemy określić, którą część wybranego obszaru chcemy obrabiać.

 Za pomocą operacji IMPELLER_BLEND_FINISHBLISK_BLEND_FINISHBLISK_NR_BLEND_FINISH możemy zlikwidować naddatek materiału powstały po większym narzędziu w miejscu osadzenia łopatki lub przynajmniej go zminimalizować.

Szczególnym rodzajem operacji jest IMPELLER_BLADE_SWARF. Obróbka ta wykorzystuje prowadzenie frezu metodą Swarf Blade (Łopatka obwiedni) i pozwala na zbieranie materiału dużą warstwą Ap pozycjonując narzędzie wzdłuż łopatki lub rozdzielacza.

Samo powielanie operacji najczęściej realizowane jest przez przekształcenie istniejącej już obróbki pierwszego fragmentu.
W tej sytuacji wygodne może być uzależnienie od siebie wszystkich utworzonych operacji przez załączenie funkcji Instance (Wystąpienie).

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
poniedziałek, 19, październik 2020

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
11 styczeń 2019
NX CAD
Oprogramowanie NX w standardzie posiada szeroko rozbudowaną bibliotekę części znormalizowanych, jak również umożliwia zamodelowanie oraz parametryzację dowolnego elementu.Zredagowanie wyżej wymienionego zagadnienia zostanie przedstawione na podstawie śruby imbusowej DIN7380 ...
27 listopad 2018
NX CAD
Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wy...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...