UDE - zdarzenia użytkownika

1x
User Defined Events (Zdarzenia użytkownika) są to niestandardowe opcje sterowania maszyną (bądź przekazywania informacji operatorowi maszyny), które zostają zawarte w kodzie NC.
Najczęściej wyżej wspomnianych funkcji nie można wywołać za pomocą domyślnych opcji NX CAM.
W typowym przypadku UDE dodaje się na początku bądź końcu operacji, na belce Machine Control (Kontrola obrabiarki).

Innym sposobem jest kliknięcie PPM (prawym przyciskiem myszy) na wybranym obiekcie (najczęściej operacji)​, a następnie Object (Objekt) i dalej Start Events ... (Zdarzenia na początku ...) lub alternatywnie End Events ... (Zdarzenia na końcu ...).


​Wszystkich domyślnych zdarzeń UDE jest bardzo dużo i nie sposób ich tutaj dokładnie omówić. Ponadto są one ściśle powiązane z konstrukcją postprocessora - więc to od niego zależy czy dane funkcje w ogóle działają oraz ewentualnie jak działają.

Przyjrzyjmy się jednak kilku prostym, typowym przykładom.

​Przykład 1

Tworzymy program NC złożony z dwóch operacji i chcemy aby po pierwszej z nich operator miał opcjonalnie możliwość zatrzymania obrabiarki (bez "ręcznego" pilnowania tego momentu). Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownik może wykonywać inne zadanie, a do maszyny podejdzie dopiero wtedy gdy zacznie ona sygnalizować postój.

W takim przypadku na końcu pierwszej operacji wystarczy dodać zdarzenie Optional Stop.

​W efekcie na obrabiarkę uzyskujemy kod NC jak niżej (zwróć uwagę na linijkę N19).

%
N1 G40 G17 G90 G71
N2 ( OPERACJA: FINISH_WALLS )
N3 G91 G28 Z0.0
N4 ( MILL_16R0 )
N5 ( D=16.000 R1=0.000 )
N6 T01 M06
N7 G54
N8 G00 X103. Y61. S1500 M03
N9 Z45. H01
N10 G43 G90
N11 Z13.
N12 G01 Z10. F1000. M08
N13 Y45.
N14 Y-3.
N15 X65.
N16 X49.
N17 Z13.
N18 G00 Z45.
N19 M01
N20 ( OPERACJA: FLOOR_WALL )
N21 G00 X26.237 Y54.237 S1500 M03
N22 Z45.
N23 Z28.
N24 G01 Z25. F1000.
N25 Y43.237
N26 Y12.719
N27 Y.763
N28 Z28.
N29 G00 Z45.
N30 M02
% 

​Oczywiście nasz przypadek to tylko bardzo krótki przykład, złożony z kilkudziesięciu linijek kodu NC. Idea działania całego procesu jest jednak dobrze widoczna.

Przykład 2

​Wykonujemy obróbkę w materiale, który wymaga szczególnie starannego chłodzenia narzędzia. Chcemy wiec wymusić na operatorze aby na początku operacji odpowiednio ustawił dysze chłodzące, a następnie załączamy chłodziwo.

Tutaj możemy użyć trzech następujących po sobie UDE.

 1. Stop (Zatrzymaj) - wykona bezwarunkowe zatrzymanie obrabiarki.
 2. Operator Message (Komunikat dla operatora) - umieści komentarz dla operatora obrabiarki - w naszym przypadku będzie to "Ustaw dysze chlodzace".
 3. Coolant On (Chłodziwo wł.) - załączenie chłodziwa - w naszym przypadku wybrany został typ Flood (Płyn).

​Teraz przykładowy postprocessor może wygenerować kod jak niżej (zwróć uwagę na linie 12,13 oraz 21).

BEGIN PGM PRZYKLAD_2__JEDNOCZESNIE_3_UDE MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100.0 Y-100.0 Z-100.0
2 BLK FORM 0.2 X+100.0 Y+100.0 Z+0.0
3 M126
4 M129
5 L Z0.0 FMAX M91
6 PLANE RESET TURN FMAX
;
7 * - BALL_MILL_16
8 ; D=16.000
9 TOOL CALL 1 Z S3000
10 TOOL DEF 1
11 M3
12 STOP
13 ;Ustaw dysze chlodzace
14 * -  ZLEVEL_PROFILE
15 ; naddatek: 0.00
16 ; glebokosc skrawania: 2.00
17 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
18 CYCL DEF 32.1 T0.030
19 L X19.756 Y92. FMAX
20 L Z160. FMAX
21 M8
23 L Z102.532 FMAX
24 L X19.791 Y92.026 Z102.142 F900.
25 L X19.889 Y92.107 Z101.794
26 L X20.04 Y92.252 Z101.486
27 L X20.232 Y92.466 Z101.216
28 L X20.456 Y92.758 Z100.982
29 L X20.701 Y93.134 Z100.781
30 L X20.956 Y93.6 Z100.612
31 L X21.212 Y94.164 Z100.472
32 L X21.457 Y94.834 Z100.359
33 L X21.68 Y95.615 Z100.272
34 L X21.873 Y96.515 Z100.207
35 L X22.023 Y97.542 Z100.164
36 L X22.121 Y98.701 Z100.139
37 L X22.156 Y100. Z100.132
38 CC X100.156 Y100.
39 C X100.156 Y178. DR-
40 CC X100.156 Y100.
41 C X151.946 Y158.325 DR-
42 CC X153.938 Y160.569
43 C X153.938 Y157.569 DR+
44 CC X153.938 Y160.569
45 C X155.129 Y157.816 DR+
46 CC X180.156 Y100.
47 C X180.156 Y163. DR-
48 CC X180.156 Y100.
49 C X243.156 Y100. DR-
50 ...
51 ... 

Przykład 3

​Obrabiamy precyzyjny detal o dużych wymaganiach tolerancji wykonania i chcemy załączyć funkcję bardzo dokładnej obróbki. Taka funkcja na naszej obrabiarce jest aktywowana dość specyficznym poleceniem M254. Tego tupu M-kod zwykle nie pojawia się w standardowych postprocessorach.

W tym celu można użyć zdarzenia Insert (Wstaw).

​Teraz funkcja M254 powinna znaleźć się w generowanym kodzie (zwróć uwagę na linię N13).

; SINUMERIK
R901=0    ; X HOME POSITON
R902=-850  ; Y HOME POSITON
R903=0    ; Z HOME POSITON
;
N1 WORKPIECE(,"",,"BOX",112,0.,100.,-80.,0.,0.,100.,100.)
N2 G17 G40 G90 G94
N3 G64
N4 TRAFOOF
N5 CYCLE800()
;-----------------------------------
; operacja:   CONTOUR_AREA
; naddatek:   0.00
; gleb. skraw: NIE
; szer. skraw: NIE
; 
; narzedzie:  BALL_MILL_5
; D=5.000
; oprawka:   BRAK
; wys. z opr:  40.0
;-----------------------------------
N6 CYCLE832(0.03,_FINISH,1)
N7 G54
N8 ;TOOL_CHANGE
N9 T="BALL_MILL_5"
N10 M6
N11 D1
N12 S6000 M3
N13 M254
N14 ;
N15 D0
N16 G0 SUPA Z=R903
N17 D1
N18 G0 G90 X91.41 Y43.066
N19 Z45.
N20 M8
N21 Z37.858
N22 G1 X91.409 Y43.095 Z37.206 F1200.
N23 X91.414 Y42.954 Z36.569
N24 X91.423 Y42.652 Z35.99
N25 X91.437 Y42.212 Z35.509
N26 X91.454 Y41.661 Z35.158
N27 X91.473 Y41.039 Z34.962
N28 X92.369 Y12.213 Z29.879
N29 X92.37 Y12.196 Z29.876
N30 X92.127
N31 X91.23 Y41.039 Z34.962
N32 X90.987
N33 X91.883 Y12.211 Z29.879
N34 X91.884 Y12.196 Z29.876
N35 X91.641
N36 X90.744 Y41.039 Z34.962
N37 X90.501
N38 X91.397 Y12.211 Z29.879
N39 X91.398 Y12.196 Z29.876
N40 X91.154
N41 ...
N42 ... 

Dodatkowe UDE

 Istnieje też możliwość stworzenia dodatkowych UDE. Funkcjonalność taka powala często sprostać bardzo konkretnym i nietypowym potrzebom klienta. Autor postprocessora może dostosować odpowiednio okno zdarzeń UDE, które pozwoli sterować obrabiarką i załączać nietypowe funkcje maszyny.

Oczywiście wszystko to co dzieje się w oknie UDE musi być dokładnie przygotowane i ściśle powiązane z działaniem postprocessora. Jest więc to często możliwe ale zazwyczaj wymaga dużych nakładów pracy.

Inne miejsca załączania UDE

​Zasadniczo jeśli nie załączamy zdarzeń na operacji należy robić to spod PPM. 

W takim przypadku UDE będzie przypisane najczęściej do narzędzia, katalogu, geometrii lub metody.

W tym miejscu kolejny raz należy podkreślić, że takie działania muszą być uwzględnione przez postprocessor. Dla postprocessora jest to duża różnica czy UDE jest załączane np. na katalogu czy operacji.

​Na powyższym przykładzie zdarzenie użytkownika, które jest dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta i załączone na geometrii WORKPIECE.

Poniżej przykładowy kod, gdzie postprocessor umieścił definicję przygotówki BLK FORM (patrz linia 1 oraz 2).

BEGIN PGM INNE_MIEJSCA_ZALACZANIA_UDE MM
; iTNC
;
; | ------------------------------------------------------------ | 
; |           T-O-O-L  L-I-S-T            | 
; | ------------------------------------------------------------ | 
; | NR | TOOL         | D\R  | HOLDER     | EXT | 
; | ------------------------------------------------------------ | 
; | 1  | MILL_16R0      | 16.00 | NONE      | 75.0 | 
; | 2  | BALL_MILL_5     | 5.00  | NONE      | 40.0 | 
; | ------------------------------------------------------------ | 
;
1 BLK FORM 0.1 Z X0.00 Y0.00 Z0.00
2 BLK FORM 0.2 X100.00 Y50.00 Z35.00
3 L Z-20. R0 FMAX M91
;
4 * - MILL_16R0
5 ; D=16.000; R1=0.000
6 TOOL CALL 1 Z S1500 DL+0 DR+0
7 M3
8 * -  FINISH_WALLS
9 ; naddatek: 0.00/0.00
10 ; tolerancja: IN=0.030; OUT=0.030
11 ; glebokosc skrawania: 0.00
12 L X103. Y61. FMAX
13 L Z45. FMAX
14 M8
16 L Z13. FMAX
17 L Z10. F1000.
18 L Y45.
19 L Y-3.
20 L X65.
21 ...
22 ... 

​Na zakończenie przyjrzyjmy się szczególnie nietypowemu miejscu załączania zdarzeń UDE. Jest to dowolne miejsce fragmentu ścieżki narzędzia.

Chyba nie trzeba już dodawać, że musi być to uwzględnione przez autora postprocessora ;)

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
czwartek, 21, styczeń 2021

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
11 styczeń 2019
NX CAD
Oprogramowanie NX w standardzie posiada szeroko rozbudowaną bibliotekę części znormalizowanych, jak również umożliwia zamodelowanie oraz parametryzację dowolnego elementu.Zredagowanie wyżej wymienionego zagadnienia zostanie przedstawione na podstawie śruby imbusowej DIN7380 ...
27 listopad 2018
NX CAD
Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wy...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...