Narzędzia wspomagające szkicowanie

Szkicowanie jest nieodzownym krokiem podczas modelowania części w środowisku CAD. Solid Edge posiada narzędzia wspomagające szkicowanie. Używanie tych narzędzi najczęściej zależy od samego użytkownika. Wynika to bezpośrednio z jego wypracowanych przyzwyczajeń i preferencji, a czasami wprost jest to nawykiem z poprzednio używanego systemu CAD.

Mowa tu o takich narzędziach jak:
- autowymiarowanie profilu podczas szkicowania
- zróżnicowanie koloru linii dla szkicu nie w pełni zwymiarowanego i w pełni zwymiarowanego
- oznaczenie w drzewku PathFinder nie w pełni zwymiarowanego szkicu

Rozpatrzymy każde z narzędzi osobno. 

Auto wymiarowanie profilu podczas szkicowania. Domyślnie – wyłączone. Bardzo dobry przykład jak zróżnicowane preferencje posiadają konstruktorzy. Tworząc szkic najpierw skupiamy się na jego wstępnym zarysie, nie dbając o wymiary końcowe. W następnym kroku wskazujemy relacje i dopiero w kolejnym kroku zadajemy wymiary końcowe. Dla użytkowników chcących wprowadzać i kontrolować wymiary już na etapie tworzenia profilu przewidziano funkcję Automatycznie twórz wymiary dla nowej geometrii.

Ścieżka dostępu do tego ustawienia jest następująca:

Narzędzia główne – IntelliSketch – Opcje IntelliSketch – Wymiarowanie automatyczne – Opcje wymiarowania automatycznego – Automatycznie twórz wymiary dla nowej geometrii

Włączenie w/w funkcjonalności pokazano poniżej.

Zróżnicowanie koloru linii dla szkicu nie w pełni zwymiarowanego i w pełni zwymiarowanego. Domyślnie – wyłączone. Przykład przyzwyczajeń z innych systemów CAD. W przypadku, gdy użytkownik chciałby zróżnicować kolor linii szkicu ukończonego, konieczne jest włączenie opcji Kolory wg relacji. Po włączeniu tej opcji linie szkicu w trakcie jego tworzenia będą koloru niebieskiego, natomiast szkic ukończony będzie posiadał czarne linie. Kolory można łatwo zmienić w opcjach Solid Edge w zakładce Kolory.

Sposób włączenia opcji Kolory wg relacji pokazuje poniższe zdjęcie.

Zmianę kolorów szkicu można przeprowadzić w sposób pokazany poniżej.

Użycie opcji auto wymiarowania będzie na ogół determinowało zmianę koloru szkicu na już w pełni zwymiarowany.

Trzecim narzędziem jest oznaczenie w drzewku PathFinder nie w pełni zwymiarowanego szkicu. To proste narzędzie pozwala nam ocenić, który szkic należy poddać jeszcze edycji, aby doprowadzić go do postaci finalnej. Włączenie tej opcji spowoduje, że szkice nie w pełni zdefiniowane oznaczone będą w drzewku PathFinder czerwonym ołówkiem. Aby włączyć w/w funkcjonalność należy podążyć tą ścieżką:

Przycisk aplikacji – Ustawienia – Opcje – Ogólne – Oznacz w PathFinderze nie w pełni zwymiarowane profile 

Włączenie tej funkcjonalności pokazane zostało na zdjęciu poniżej.

Od tej pory nie w pełni zwymiarowany szkic będzie oznaczony w drzewku w ten sposób.

Jak zostało wspomniane na początku, używanie tych narzędzi zależy od preferencji użytkownika. Domyślnie wszystkie te funkcjonalności są wyłączone, pozostawiając w ten sposób użytkownikowi decyzję o ich używaniu lub pozostawieniu nieaktywnych.

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
wtorek, 24, listopad 2020

Zdjęcie captcha

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmienn...
11 styczeń 2019
NX CAD
Oprogramowanie NX w standardzie posiada szeroko rozbudowaną bibliotekę części znormalizowanych, jak również umożliwia zamodelowanie oraz parametryzację dowolnego elementu.Zredagowanie wyżej wymienionego zagadnienia zostanie przedstawione na podstawie śruby imbusowej DIN7380 ...
27 listopad 2018
NX CAD
Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wy...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który nastę...