Tworzenie niestandardowych właściwości za pomocą pliku propseed.txt

Użytkownicy Solid Edge mają dostęp do dużej ilości atrybutów oraz właściwości, do których można się odwołać tworząc dla przykładu dokumentację techniczną. Co w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba odwołania się do atrybutu, którego w programie nie ma? Tu z pomocą przychodzi niepozorny plik tekstowy, za pomocą którego można dany atrybut stworzyć.


...

Wersja testowa NX CAD, NX CAM, NX CAE, NX Mold, NX Progressive, FIBERSIM | CAMdivision

NX CAD/CAM/CAE wersja testowa. Aby w pełni wykorzystać pakiet NX CAD/CAM wersja testowa warto skorzystać z wstępnych szkoleń, warsztatów czy konsultacji online.

Gdzie należy poszukiwać pliku propseed? 

Plik propseed.txt znajduje się w miejscu instalacji oprogramowania Solid Edge. Domyślnie jest to lokalizacja : C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 2021\Preferences . Plik propseed może zostać uruchomiony dowolnym edytorem tekstowym.

W folderze Preferences znajdują się również inne pliki konfiguracyjne, służące m.in do dodawania własnych otworów, zawierające dane dotyczące materiałów dostępnych z poziomu tablicy materiałów w SE.  Konfiguracja tych elementów będzie być może tematem kolejnych wpisów na blogu. 


 Zasady edycji pliku propseed.txt

Po otwarciu pliku, w sekcji custom property section znajdują się instrukcje dotyczące tworzenia listy atrybutów.

\\ You can define custom properties by following the format
\\ define name;type;
\\ The string "define" must proceed each custom property name.
\\ Name is the name of the custom property and can be any string of characters.
\\ Type is one of the following: text, date, number, yes or no.
\\ The delimiter is a semi colon.

Pozwolę sobie jednak na wytłumaczenie tworzenia listy właściwości na konkretnym przykładzie, który pokaże w jaki sposób powinna wyglądać składnia :

\\ Define custom properties
Begin Define Custom
define finish;text;
define custom2;number;
End Define Custom

  • \\ Define custom properties - każdy ciąg tekstu, który jest oddzielony dwoma ukośnikami to komentarz. Można w nim zawrzeć dowolne informacje na temat listy dbając jedynie o to, by każda linijka komentarza oddzielana była ukośnikami.
  • Begin Define Custom - rozpoczęcie definiowania listy. Wartość CUSTOM będzie nazwą naszej listy atrybutów.
  • define finish;text; oraz define custom2;number; - w tym miejscu zdefiniowane zostały 2 właściwości niestandardowe o nazwach finish oraz custom2. Wartości ;text; oraz ;number; mówią o tym, że wartość właściwości finish będzie wyrażana tekstowo, natomiast wartość custom2 - cyframi. 
  • End Define Custom - zakończenie definiowania listy właściwości o nazwie CUSTOM.

Reasumując - w tej części kodu powinny się znaleźć nazwy atrybutów. Wartości tych właściwości mogą być określane przez użytkownika ręcznie, poprzez wpisanie tych w wartości do właściwości plików (o tym napiszę w dalszej części wpisu) lub poprzez określenie listy wartości, jaką może przejąć dany atrybut. Wybór wartości z listy również odbywa się poprzez właściwości plików. 

Przyjrzyjmy się w jaki sposób zostały określone możliwe wartości właściwości finish

\\ Contents of finish list
Begin Finish
gold;
nickel;
copper;
default=nickel;
End Finish

  • \\ Contents of finish list - kolejny komentarz, mówiący użytkownikowi, że ma do czynienia z zawartością właściwości finish
  • Begin Finish - początek definiowania wartości atrybutu finish
  • gold; nickel; copper; - oddzielone średnikami możliwe wartości do przyjęcia przez atrybut finish
  • default=nickel; - określenie domyślnej wartości atrybutu finish. Jeśli nie określimy w właściwościach pliku innej wartości, zostanie ona przyjęta dla modelu. Jesli użytkownik nie chce przyjmować żadnej wartości domyślnej, może określić wartość default jako : default=; - należy w takiej sytuacji każdorazowo wybierać wartość ręcznie.
  • End Finish - zakończenie definiowania wartości atrybutu finish

Prawidłowo skonfigurowany, przykładowy plik propseed powinien wyglądać następująco : 


\\ Define custom properties
Begin Define Custom
define atrybut1;text;
define atrybut2;number;
define atrybut3;text'
End Define Custom

\\ Contents of atrybut1 list
Begin atrybut1
gold;
nickel;
copper;
default=nickel;
End atrybut1

\\ Contents of atrybut2 list
Begin atrybut2
1;
2;
3;
default=;
End atrybut2

\\ Contents of atrybut3 list
Begin atrybut3
Jan Kowalski;
Piotr Nowak;
Jane Smith;
default=;
End atrybut3

Tak spreparowany plik propseed wymaga zapisu.

 Odwołanie się do właściwości niestandardowych z poziomu programu Solid Edge

Gdy listy właściwości oraz ich wartości są zdefiniowane przez użytkownika, pojawia się możliwość wykorzystania ich bezpośrednio w programie. Polecam nadawanie atrybutów bezpośrednio w szablonie części. Tak jak wspomniałem w wcześniejszej części artykułu, nadawanie właściwości następuje poprzez właściwości pliku. Właściwości plików można znaleźć klikając na przycisk aplikacji Solid Edge, przechodząc do informacji, a następnie wybierając właściwości plików.

Po przejściu na zakładkę niestandardowe - można wybrać właściwość z listy atrybutów, a następnie przyporządkować jej wartość. Należy pamiętać, by po wybraniu wartości kliknąć przycisk dodaj.  

Po stworzeniu dokumentacji z danego modelu, np. poprzez odniesienie do indeksu lub adnotację, mamy możliwość odwołania się do stworzonej przez nas właściwości niestandardowej. 

 

Komentarze

Umieść swój komentarz jako pierwszy!
Gość
środa, 27, październik 2021

Zdjęcie captcha

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.nxcad.pl/

Chmura tagów

Solid Edge NX siatka Solid Edge 2021 nx cad CAD nx cae camdivision nxcad fibersim mesh kompozyty NX 12 additive manufacturing Sheet metal unigraphics composites dokumentacja Środowisko blaszane convergent modeling szablon Solid Edge 2020 dodatki tekstury ISV wiercenie z pilotem reverse engineering tabela listy części CADENAS tekstura NX Rysunek Oprawka PDF 3D Przytnij Ruch drawing test kontrolny w NX Kopie bezpieczeństwa template NX CAM Robotics UDE Solid Edge 2022 SYMULACJA NC dialog memory rysunek płaski chmura punktów Porównywanie modeli 3Dfind.it NX HISTORY złożenia advanced visualization Rysunek złożeniowy NX Sprawdź IPW PMI 2D Siemens Backup NX konfiguracja lista części CAM ROTATE Premiera druk 3D czcionki ikony topology optimization Analiza modeli części znormalizowane otwory NAJSTARSZY NX eksport wizualizacja Rysunek złożeniowy 2D kolizje ply-based design język NX assembly clone MCS ustawienia fabryczne partlist ALTERNATYWNA POZYCJA Symulacja NX motion SolidEdgeIso ustawienia nx cam TOKENY atrybuty zone-based design path editor VR naklejka Rysunek złożeniowy Gouge check jak zminić język NX master model NX CAD NX CAM Solid Edge Electrical OBRÓT OSI Kinematyka latttice analiza przenoszenie ustawień tabela TOKENS właściwości niestandartowe multi-ply design druk 3d CSE edycja ścieżki virtual reality decal sticker Lista części NX Rendering NX 2D Sprawdź oprawkę projektowanie Solid Edge Connect Modelowanie powierzchniowe Motion process simulation jakość modleu w NX resetowanie ustawień NX automatyzacja Robotics LICENCJE TOKENOWE propseed oprogramowanie AdditiveManufacturing Gauge Check HybridAdditive Dla klientów na aktywnej licencji solidedge konfiguracja

Najbardziej popularne posty

04 listopad 2018
NX CAD
Tworzenie własnych szablonów rysunkowych jest nieodzowną częścią pracy na nowym systemie CAD. Z tego powodu w niniejszym artykule zostanie opisana metoda dodawania i edycji własnych formatek w NXCAD, aby oszczędzić niepotrzebnej pracy na dostosowywaniu arkusza w każdym nowym projekcie....
13 wrzesień 2018
NX CAD
​NX (poprzednia nazwa Unigraphics) instaluje się domyślnie w kilkunastu językach. W dowolnej chwili użytkownik może zmienić język menu, mimo że podczas instalacji została wybrana tylko jedna pozycja (np. polish).   Zmianę języka można zrealizować na 2 sposoby: 1. Edycja zmiennej środowisko...
27 listopad 2018
NX CAD
Klonowanie w NX jest przeznaczone do szybkiego kopiowania plików ze zmienionymi nazwami. Kopiowanie odbywa się według reguł nazewnictwa, co znacznie skraca czas potrzeby na modyfikację nazw. Pliki po zmianie nazw nie tracą żadnych powiązań. Klonowanie umożliwia szybkie kopiowanie podzespół i wy...
01 sierpień 2018
NX CAD
Podczas pracy nad detalem gdy już proces projektowania jest zakończony, możemy bezpośrednio w środowisku "Modelowania" przygotować odpowiednie widoki. Gdy nasza licencja NX posiada moduł do aplikacji "PMI" użytkownik jest w stanie poza zwykłymi widokami stworzyć przekrój, który następnie może być od...
09 listopad 2018
NX CAD
Praca na warstwach w oprogramowaniu NX jest bardzo popularna i szeroko wykorzystywana w praktyce. Użytkownicy przeważnie wykorzystują warstwy do szybkiego pokazywania oraz ukrywania poszczególnych obiektów w pliku....